WordGame
Launch WordGame

Get better at speaking the language you're learning!

WordGame is a web app that helps you get better at speaking the language you're learning. Hang out with some friends and get started! Laughing and learning are guaranteed! Have fun!

Included languages are English, French, German, and Swedish.

Starta WordGame

Bli bra på att tala det språk du håller på att lära dig!

Med webbappen WordGame blir du bra på att tala det språk du håller på att lära dig. Sätt dig med dina kompisar och kör! Ni får garanterat skratta och ha kul samtidigt som ni lär er!

Språk som följer med är engelska, franska, tyska och svenska.