WordGame
WordGame

WordGame

Back

Guess the Word!

Pick a word and explain it to your friends using the word's language. Let them guess and ask questions in the same language until they figure the word out.

Info Info Video

Copyright © 2013-2018 word game

WordGame

Tillbaka

Välkommen till WordGame!

Med WordGame är det roligt att samtala med dina vänner på det språk du lär dig! Du använder språkkunskaper du redan har och det räcker ofta långt. Rätt eller fel spelar ingen roll.

Så här funkar det:

Välj ett ord du vill börja med. De som är med får inte se ordet. Anta att ditt ord är "sjunga". De andra ska gissa ordet och du ska ge en förklaring på språket ni jobbar med utan att använda ordet. Du kan förstås börja sjunga lallalallalaaa för att göra det enkelt. Eller så kan du kasta ut ledtrådar som "tala fast med melodi" eller "det man gör i opera". Eller säga "det man gör med stämbanden" eller "jag gör det falskt". Kroppspråk eller mima är alltid OK.

Ha så kul!

Tack till:

Aleksandra Wolska (tutsii.deviantart.com) har ritat ikonerna.
Videoikonen är från Nuvola-ikonerna av David Vignoni (www.icon-king.com/projects/nuvola).

Kontakt:

WordGame har utvecklats av Lennart Mogren (koncept och ordlistor) och Mikael Kindborg (progammering).

Epost:
lennart@wordgame.se - wordgame.se
mikael@kindborg.com - kindborg.com

Copyright © 2013-2018 word game

WordGame

Back

Welcome to WordGame!

WordGame – it’s about having fun with your friends, using language skills you already have! Right or wrong, it doesn’t matter. Speaking the language you want to learn is what matters.

This is how you can play together:

Pick a word you like. Your friend won't see the word you pick. Let's say the word is "island". Your friend will guess the word and you will help your friend by explaining without saying the word. You can choose to make it easy by saying "Ireland, Iceland, Madagascar etc". Or make the word "island" more tricky to guess by saing things like "you need a boat or you have to swim to get there" or "it can be a continent or very small" and "it's in the sea or in a lake".

Good luck and have fun!

Credits:

Icons by Aleksandra Wolska (tutsii.deviantart.com).
Video icon from the Nuvola icon set by David Vignoni (www.icon-king.com/projects/nuvola).

Contact:

WordGame was created by Lennart Mogren and programmed by Mikael Kindborg.

Email:
lennart@wordgame.se - wordgame.se
mikael@kindborg.com - kindborg.com

Copyright © 2013-2018 word game

Video

Back